Nalog

Pregled sadržaja

Pre nego što počnete

Za implementaciju Quovidis servisa potreban Vam je štampač i Android ili iOS uređaj sa kamerom. Molimo Vas da instalirate Quovidis aplikaciju kako biste imali uvid u funkcionalnosti i vizualno iskustvo iz perspektive Vaših posetilaca.

Kreiranje naloga

Da biste kreirali nalog potrebno Vam je:

 • ime
 • email adresa

Ovi podaci nisu prikazani posetiocima.

Nalog možete kreirati na sledećoj stranici: 

https://data.quovidis.com/sr-latn/auth/register

Molimo Vas da pažljivo odaberete ime i email adresu, jer ih ne možete promeniti nakon što napravite nalog.

Kreirajte Vaše mesto

Da biste koristili Quovidis, morate kreirati najmanje jedno mesto.

Mesto može biti nekretnina poput restorana ili prodavnice, ali može biti i pokretno mesto poput taksija ili autobusa. Za veliki objekat možete stvoriti nekoliko manjih mesta, npr. svaka zgrada u kampusu.

Moći ćete da šaljete različite poruke za svako kreirano mesto.

Svako mesto sadrži:

Informacije

 • ID
  Ovo je interna oznaka i nije dostupna posetiocima

 • Ime (obavezno)
  Izaberite ime koje će posetioci prepoznati. Poželjno je da bude kratko.
  Primeri: „Eat at Joe“ ili „Ime univerziteta, zgrada 4“

 • Email adresa za kontakt (obavezna)
  Ova email adresa je vidljiva vašim posetiocima. Možete koristiti isti ili drugačiji email za svako mesto koje kreirate.

 • Broj telefona
  Ovaj broj telefona je vidljiv Vašim posetiocima. Slobodno možete da unesete željeni format, čak i da imate više brojeva.
  Primeri: „155523456“,  „+41445551234“ or „Radnim danima: 0445551234 – Vikendom 0445552234“

 • Veb sajt
  Ova veza je vidljiva Vašim posetiocima. Molimo stavite http: // ili https: // (kopirajte iz pregledača ako niste sigurni). Molimo Vas da izbegavate da unosite više od jednog linka.
  Primer: „https://example.com“

 • Adresa
  Ovo je adresa koja se prikazuje Vašim posetiocima. Unesite punu adresu, uključujući grad i državu ako je moguće. Možete ga ostaviti praznim ako je mesto pokretno poput taksija.
  Primer: „14 Highstreet, 1111 Nekigrad, Švajcarska“ ili „200 m od autobuske stanice levo, km 78, put za Bangui“

Naslovna fotografija

Ovo je pozadina zaglavlja. Izaberite odgovarajući format. Eksperimentišite dok ne pronađete najbolju razmeru.

Logo

Otpremite Vaš logotip

Napravite oznaku da biste videli rezultate. Zatim skenirajte svoju oznaku pomoću aplikacije i pogledajte kako se prikazuje na telefonu.

Štampanje i implementacija oznaka

Nakon kreiranja naloga, a zatim i Vašeg mesta sa svim neophodnim informacijama potrebno je da odštampate i postavite oznake. Na oznaci svakog mesta nalazi se jedinstveni QR kod koji korisnici Quovidis aplikacije skeniraju prilikom boravka u Vašem objektu (mestu).
 
 • Uređivanje oznaka
  Pre nego što odštampate oznaku možete je i urediti. Polje koje predefinisano sadrži adresu Vašeg mesta možete izmeniti po potrebi i uneti Vaš tekst. Primera radi, možete uneti naziv i lozinku za Vašu Wi-Fi mrežu kako bi bila dostupna Vašim posetiocima.

   

 • Postavljanje oznaka
  Na raspolaganju su Vam dva formata oznaka koje možete postaviti u Vašem objektu. Neophodno je oznake postaviti na vidna mesta i to tamo gde se posetioci obično duže zadržavaju (npr. Na stolovima u Vašem restoranu ili kod kontrolne table u Vašem taxi vozilu).
  Predlažemo da oznaku A4 formata postavite na više pozicija kako biste posetiocima naznačili da je Quovidis servis dostupan u Vašem objektu.
  Oznake takođe možete plastificirati ili ubaciti u ram, a pomogućstvu i integrisati u jelovnik tj. kartu pića, da biste posetiocima omogućili lakše skeniranje Vašeg QR koda.

Oznaka mesta može se izrezati ako je potrebno da se stavi u ograničeni prostor. U tom slučaju odštampajte oznake uporedo, jedna pored druge.

Postavite barem jednu oznaku mesta u punoj veličini (A4), a da kopije budu dostupne posetiocima na nekoliko mesta u Vašem objektu.

Formati oznaka

Format A4 / pismo sadrži oznaku mesta zajedno sa objašnjenjem i linkom do aplikacija. Može se štampati na papiru ili nalepnici.

Quovidis-tag-A4-sr

Poruke

Kako bi se iskoristio pun potencijal Quovidis servisa, na raspolaganju su Vam poruke (i u izuzetnim slučajevima obaveštenja) koje mogu pravovremeno biti prikazane Vašim posetiocima u zavisnosti od namene, situacije i vremena njihovog boravka:

 • Pravovremene poruke informativnog karaktera koje mogu sadržati promocije i popuste dostupne posetiocima. Cilj poruka je najčešće da motivišu posetioce da ponovo posete Vaše mesto.

  Primer: Prošlo je mesec dana od Vaše poslednje posete. Navratite ove nedelje i ostvarite popust od 10%. Nadamo se da ćemo Vas videti uskoro!

Obaveštenja

Pravovremena obaveštenja upozoravaju posetioca da je u vreme njegove posete zabeležen neki incident ili drugi događaj koji bi mogao biti od značaja. (Ukoliko je došlo do saznanja da je neko od posetilaca ili zaposlenih pozitivan na COVID-19, boravio u objektu u nekom trenutku.)Primer: Imamo razloga da verujemo da je osoba pozitivna na COVID-19 bila u našim prostorijama 10.10.2020 oko 16:00. Vreme Vaše posete je blizu ovog perioda. Molimo vas da se obratite lekaru za konsultacije i dostavite istoriju poseta zabeleženu u Quovidis aplikaciji.

Obuka zaposlenih

Obuka je jednostavna i svodi se na to da zaposleni budu informisani o implementaciji i korišćenju. Neophodno je da zaposleni instaliraju aplikaciju na svoje aparate i da samostalno edukuju posetioce kako da je instaliraju i ukažu im na značaj i pogodnosti koje sa sobom nosi Quovidis servis.

Ukazujemo na ključne tačke koje bi zaposlenima bile od značaja prilikom pružanja informacija posetiocima:

 • Skeniranje QR koda za:
  Android (Ukoliko nema instaliran QR kod čitač, ukazati na Quovidis aplikaciju na Play Store-u)  i
  iOS (dovoljno je da korisnik pokrene aplikaciju kamere u koju je integrisan QR kod ćitač) 
 • Instaliranje aplikacije i prvo korišćenje (skeniranje oznake)
 • Ponovno skeniranje oznake prilikom svake posete mestu.
 • Potpuna zaštita privatnosti i podataka korisnika jer svi podaci ostaju isključivo na njihovom aparatu – 100% anonimno korišćenje.